Aneks nr 2 do Regulaminu Konkursu Ofert

ANEKS NR 2 DO REGULAMINU KONKURSU OFERT

NA DZIERŻAWĘ POMIESZCZEŃ I WYPOSAŻENIA W CELU PROWADZENIA KUCHNI SZKOLNEJ I STOŁÓWKI W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH
IM. 1 PUŁKU UŁANÓW KRECHOWIECKICH W AUGUSTOWIE Z MOŻLIWOŚCIĄ ŚWIADCZENIA USŁUG GASTRONOMICZNYCH DLA LUDNOŚCI

Z dniem 21.11.2012r. ulegają zmianie następujące zapisy w Regulaminie Konkursu Ofert
na dzierżawę pomieszczeń i wyposażenia w celu prowadzenia kuchni szkolnej
i stołówki w Zespole Szkół Samorządowych im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich
w Augustowie z możliwością świadczenia usług gastronomicznych dla ludności
z dnia 12.11.2012r.:

VIII. Kryteria oceny ofert: punkt 2 podpunkt a – otrzymuje brzmienie:

2. Sposób wyliczenia oraz formuły matematyczne zastosowane w procedurze oceny ofert w postępowaniu:

a) punkty przyznawane w ramach kryterium „1.a)” liczone będą według wzoru:

najkorzystniejsza oferta/oferta x100 pkt. x 0,3

Pozostałe zapisy Regulaminu Konkursu Ofert na dzierżawę pomieszczeń i wyposażenia
w celu prowadzenia kuchni szkolnej i stołówki w Zespole Szkół Samorządowych im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie z możliwością świadczenia usług gastronomicznych dla ludności wraz z załącznikami nie ulegają zmianie.

Metryka strony

Udostępniający: Zespół Szkół Samorządowych w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Gąsiewska

Wprowadzający: Emilia Gąsiewska

Data modyfikacji: 2012-11-21

Opublikował: Emilia Gąsiewska

Data publikacji: 2012-11-21